Dzejas un dziesmu vakari Saules muzejā janvārī

Dzejas un dziesmu vakari Saules muzejā janvārī

afisa-janvaris

Jaunajā gadā turpinām dzejas vakarus otrdienās un dziesmu vakarus ceturtdienās Saules muzejā (Rīgā, Kungu ielā 1, ieeja no Rātslaukuma). Dzejas vakaros muzeja pagrabiņā plkst. 18 ar klausītājiem tiekas dzejnieki, bet dziesmu vakaros plkst. 18 notiek sadziedāšanās ar dziesminiekiem.

Jaunais gads muzejā iesāksies ar Saulei veltītu nedēļu, kad ikviens dzejnieks un dziesminieks aicināts piedalīties ar savu dzeju un dziesmām Saulei.

Priecāsimies par līdzatnesto sveci vai cepumiem pie tējas tases. Ziedojumi muzejam un honorāram brīvprātīgi.

Dzejas vakari otrdienās
4. janvārī – Dzeja Saulei
11. janvārī – Milēna Makarova
18. janvārī – Viks
25. janvārī – Janvārī dzimušo dzejnieku lasījumi

Dziesmu vakari ceturtdienās
6. janvārī – Dziesmas Saulei
13. janvārī – Sintija Grava
20. janvārī – “Ar brīvības dziesmu uz barikādēm”
27. janvārī – Ziedonis Stutiņš
Austras biedrība dibināta 2008. gada martā, un tās pamatdarbība saistīta ar Latvijas folkmūziķu, bardu jeb dziesminieku darbības veicināšanu un popularizēšanu, koncertu un festivālu rīkošanu, kā arī izdevējdarbību.
Saules muzejs darbību sāka 2009. gada maijā. Tā kolekcijā ir ap 400 sauļu no dažādām pasaules valstīm, un katrai ir sava vēsture un stāsts.

Kontaktpersona:
Inese Sērdiene
inese.seerdiene@inbox.lv
Mob. 26131435