Kultūras vēstures stundas muzejā

Kultūras vēstures stundas muzejā

Fizikas stundas Saules muzejā

Mācību stunda kultūras vēsturē “Saule latviešu un pasaules kultūrās”

Saules muzejs piedāvā mācību stundu kultūras vēsturē 9.-12. klases skolēniem.

Mācību stundā ietilpst:
1. Ekskursija gida pavadībā
2. Saulīšu apgleznošana muzeja radošajā darbnīciņā
3. Stāstījums un video materiāls par Sauli latviešu mitoloģijā, folklorā un dainās.
Stāstījums par Saules zīmēm un Lielvārdes jostu, kā arī par Saules tēlu citu pasaules tautu kultūrās… Uzzināt vairāk->