Muzeja draugi

Mūsu draugi


Pasaule nav iedomājama bez labiem un uzticamiem draugiem un sadarbības partneriem.
Ir daudz labu lietu, vēlmju un darbu, ko varam paveikt un jau esam paveikuši kopā daudz ātrāk!

Īpašs paldies!

Saules muzeja komanda saka īpašu paldies un izsaka visdziļāko pateicību šiem cilvēkiem, kuru dāvinājumi muzejam ir neatņemama pamatekspozīcijas sastāvdaļa:

Vija Dzintare, Zigmunds Bielis, Gints Heņickis, Maruta Raude, Visvaldis Ozols, Valda Podkalne, Anita Šnore,Valdis Orlovs, Aivars Piekūns – Zariņš, Elgars Skrābāns, Mārtiņš Daksis, Mārtiņš Gills, Kristiāna Jansone

Saules muzeja komanda saka īpašu paldies šiem astronomiem, kuru vērtīgais padoms, kritika un ieteikumi palīdzējuši muzeja zinātnisko ekspozīciju izstrādē:

Mārtiņš Gills, Arnis Ginters, Ilgonis Vilks, Dave Jurasevich

Muzeja goda viesis

Muzeja ekspozīcijām ir tendence augt un izvērsties plašumā. Arī Saules muzeja ekspozīcija tiek regulāri papildināta, un dažkārt tas notiek, pateicoties mūsu goda viesiem – apmeklētājiem, kas tā vai citādi ir atraduši sauli un laimīgā kārtā atnesuši to mums uz muzeju!
Dodoties tuvākā vai tālākā ceļojumā, vēlam Saules apspīdētu ceļu un gaišu domu iedvesmotus piedzīvojumus arī Jums. Un, ja palaimējas atrast saules dekoru vai citu priekšmetu ar kādai valstij raksturīgu saules simboliku un motīviem, atnesiet to mums un kļūstiet par Saules muzeja Goda viesi!


Ja arī tev ir idejas un  vēlies sadarboties ar mums, tad Saules Muzejs ir vieta, kur aicinām iedegt gaismu mūsu draudzībai un raisīt sarunas par  sadarbību!
Raksti mums uz šo e-pastu: info@saulesmuzejs.lv

Saules Muzejs draudzējas un sadarbojas ar: