Saules muzejs ir uzaicināts piedalīties “Comenius” projektā

Saules muzejs ir uzaicināts piedalīties “Comenius” projektā

EAC_Logo

“Comenius” projekta mērķi ir paaugstināt izglītības kvalitāti un stiprināt Eiropas dimensiju skolas izglītībā, īpaši atbalstot starptautisku skolu sadarbību un sekmējot pedagoģisko darbinieku profesionālo pilnveidi, kā arī veicinot valodu mācīšanos un starpkultūru izglītību.

Sakarā ar Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius” projekta „Muzeji – izglītība un moderna sabiedrība” īstenošanu, tiek dibināta sadarbība ar Saules muzeju. Šī projekta ietvaros tiek veikta sadarbība ar Grieķijas, Anglijas, Itālijas un Vācijas skolām. Projekta mērķis ir popularizēt muzeja nozīmi izglītībā, kā ar veidot metodiku, kas, sadarbojoties ar pašu muzeju, skolēniem un skolotājiem, muzeja apmeklējumu padarītu interesantāku un saistošāku gan skolēniem Latvijā, kā arī skolēniem ārpus mūsu valsts robežām.
Projekta iecerētais galaprodukts ir DVD un buklets, kas ietvertu informāciju vismaz par vienu muzeju no katras valsts (to izvēlas paši skolēni), tādā veidā veicinot starpkultūru izglītību un iepazīstināšanu ar muzeju citās pasaules valstīs.

Šajā projektā viens no Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas skolēnu izvēlētajiem muzejiem ir Saules muzejs Rīgā.
Paveiktais
Pirmā prezentācija, kurā tika runāts par Saules muzeju, bija brauciens uz Angliju – Grinvičas pilsētu, kas notika 2010. gadā no 16.marta līdz 21.martam, kurā sadarbību valstu skolēni un skolotāji ar datorprezentācijas palīdzību tika iepazīstināti ar muzeju.
Oktobrī viesi no minētajām valstīm tika uzņemti Latvijā, un klātienē iepazīstināti ar Saules muzeju un aktivitātēm, ko iespējams veikt muzeja apmeklējuma laikā.
Vairāk par Comenius un projekta norisi ir iespējams izlasīt:
www.apa.lv
comenius-museums.blogspot.com